Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

Publicerad

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar för att förebygga skador på lång sikt är avgörande för att skogen ska ge en stabil avkastning och bli en grundbult i utvecklingen av svensk bioekonomi. För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslår därför regeringen i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kr från och med 2021. Regeringen föreslår också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Mildare vintrar, sommartorka och andra effekter av klimatförändringarna påverkar såväl skogstillväxt som olika skaderisker. I budgetpropositionen för 2020 erhöll Skogsstyrelsen medel för bekämpning av skogsskador, med särskilt fokus på granbarkborre. Den långsiktiga kapacitetsuppbyggnaden behöver bli permanent och inkludera fler satsningar. För att förebygga exempelvis skador orsakade av stormar, bränder, torka, liksom att övervaka och bekämpa skador orsakade av olika växtskadegörare samt klövvilt m.m. föreslår därför regeringen dessa satsningar.

Inrättandet av ett nationellt skogsskadecentrum syftar till att skapa ett samlat och långsiktigt bemannat kompetenscentrum, inte bara när det gäller växtskadegörare och betesskador utan även skador orsakade av bränder och stormar m.m. som följer i klimatförändringens spår. Verksamheten ska bidra med såväl forskning som kunskapssammanställningar samt sprida information och utbilda i nära samverkan med näringslivet.

Satsningarna bidrar till nationella skogsprogrammets vision och är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.