Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förenklingsfokus i skogssektorn

Publicerad

Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fokus i åtgärderna ska vara faktiska förändringar som förenklar för företagen, men kan också handla om insatser för att stärka tillitsskapande i bemötande och service samt effektiv handläggning.

Pågående arbete på Skogsstyrelsen med den gemensamma inlämningsfunktionen för skogsägare En dörr in, som syftar till att förenkla myndighetskontakter för skogsägare, fortsätter och kan utvecklas. Andra exempel är att se över möjligheter till förenkling utifrån ev. samordningsfunktioner för att underlätta i skogsägarens kommunikationer med olika berörda myndigheter, eller utreda ev. möjligheter till effektiviserad handläggning av ärenden med stöd av automatisering och det utvecklade kartmaterialunderlag som genereras i laserscanningen av svensk skog.

Satsningen bidrar till nationella skogsprogrammets vision och är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00