Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förenklingspaket för ökad tillväxt i hela livsmedelskedjan

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på inledningsvis 19 miljoner kronor per år för genomförandet av ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov så att tillväxten inom hela livsmedelskedjan kan öka. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Svenska livsmedelsproducenter verkar på en marknad som är utsatt för hård konkurrens, både nationellt och globalt. Livsmedelsproduktionen berörs av många olika regler och villkor som styr produktionen. Utformningen av regler och villkor påverkar därför i stor utsträckning förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag i livsmedelskedjan.

Att förenkla efterlevnad av regler bidrar till att sektorn kan utvecklas, bli mer lönsam och att stärka konkurrenskraften för företagen. Regeringen vill att det ska vara lätt att göra rätt och föreslår därför ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov så att tillväxten inom hela livsmedelskedjan kan öka.

Paketet ska ta om hand tidigare identifierade utmaningar t.ex. ett antal åtgärder för fortsatt utveckling av likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet. Samt kortare handläggningstider för miljötillståndsprövning, och att underlätta tillståndsprocessen för vattenbruksverksamheter samtidigt som miljökraven förblir höga.

Regeringen, Centerpartiet och liberalerna vill med förslaget permanenta en satsning på inledningsvis 19 miljoner kr per år. Förslaget ingår som ett led i proposition 2016/17:104 - En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Syftet är att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft, inklusive primärproduktionen, genom ett samlat grepp för att skapa goda förutsättningar för hela livsmedelkedjan.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.