Pressmeddelande från Socialdepartementet

Försäkringskassan ska analysera hur covid-19 påverkar sjukförsäkringen

Publicerad

Utbrottet av covid-19 har medfört att en stor mängd planerade besök och operationer inom hälso- och sjukvården har behövt ställas in vilket innebär att det finns ett uppdämt vårdbehov som kommer behöva omhändertas framöver. Regeringen ger nu Försäkringskassan i uppdrag att analysera hur det inverkar på sjukförsäkringen och de sjukskrivnas rätt till ersättning och stöd för återgång i arbete.

– Vi vet att det uppdämda vårdbehovet kan påverka människors trygghet i sjukförsäkringen, men vi behöver mer kunskap om i vilken utsträckning det sker. Med det här uppdraget får vi veta mer om hur exempelvis inställda operationer påverkar sjukförsäkringen och vägen tillbaka till arbete, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan får också i uppdrag att följa upp hur regeländringar som genomförs med anledning av covid-19 påverkar beviljandet av sjukpenning. Därtill ska Försäkringskassan vidta åtgärder för att säkerställa att det inom hela socialförsäkringen finns goda förutsättningar för långsiktiga uppföljningar av covid-19-relaterade ärenden.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet enligt följande

− vidtagna åtgärder för att säkerställa att det finns goda förutsättningar för långsiktiga uppföljningar av covid-19-relaterade ärenden senast den 1 oktober 2020,
− övriga delar av uppdraget senast den 15 jan 2021, 1 sep 2021 och 1 april 2022.

Socialstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på konsekvenser av covid-19. Försäkringskassan ska beakta Socialstyrelsens arbete för att informera sig om utvecklingen inom hälso- och sjukvården i detta avseende.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg