Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkning av kompetenscentrum för växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad

En inhemsk växtförädling lägger grunden för framtidens jordbruk i Sverige. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en permanent nivåökning av medlen till kompetenscentret för växtförädling, Grogrund, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med 5 miljoner kronor per år från 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill med satsningen stärka upp den permanenta finansieringen av kompetenscentret för växtförädling vid SLU. Den pågående klimatförändringen tillsammans med Sveriges unika odlingsförhållande med avseende på exempelvis nederbörd, temperatur och ljusförhållanden ställer krav på växtförädling för nya växtsorter för det svenska jordbruket. Tillgång till välanpassade och motståndskraftiga växtodlingssorter är en förutsättning för ett produktivt, miljövänligt och konkurrenskraftigt jordbruk i hela Sverige. En inhemsk växtförädling lägger därför grunden för framtidens jordbruk i Sverige.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.