Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkning av pågående arbete med vildsvin

Publicerad

Vildsvinsstammens utbredning skapar både utmaningar och möjligheter. Det är angeläget att skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och samtidigt bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen 20 miljoner kronor årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det redan beslutade vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 ska bidra till att mer vildsvinskött når marknaden genom att underlätta köttets väg till konsument och skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin. Nu föreslås att detta arbete, som startade i våras, förstärks med ytterligare 20 miljoner kronor årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser. För att öka incitamenten för jägare att skjuta fler vildsvin är en åtgärd att minska kostnaderna förknippade med vildsvinsjakt och därför föreslås att staten tillfälligt tar över kostnaden för trikinanalyser.

Vildsvinsstammen uppskattas till cirka 300 000 djur. Avskjutningen förra jaktåret var drygt 112 000 djur. Bara en liten del, ungefär 15 procent, av köttet från de vildsvin som skjuts i Sverige når marknaden.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.