Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkning av SLU:s forskningsinfrastruktur

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att forskningsinfrastruktur inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), förstärks med 70 miljoner kronor 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen föreslår att forskningsinfrastruktur inom SLU, bland annat inköp av mark, förstärks med 70 miljoner kronor 2021, i syfte att bidra till Sveriges position som ledande kunskapsnation. Regeringen avser medge försäljning för samhällsbyggnadsändamål av delar av SLU:s mark till Uppsala kommun.

Offentliga investeringar i forskningsinfrastruktur möjliggör nya upptäckter, skapar nya jobb och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.