Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkt forskning för att svara mot nationella och globala samhällsutmaningar

Publicerad

Regeringen vill stärka forskning och innovation för att kunna svara mot nationella och globala samhällsutmaningar. Forskningsrådet Formas har en central roll i förverkligandet av forsknings- och innovationspolitiken. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför att Formas forskningsanslag inom utgiftsområde 23 höjs med 117 miljoner 2021, med 135 miljoner kronor 2022 och med 160 miljoner kronor från och med 2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens föreslagna satsning på Formas forskningsanslag förstärker forskningen inom livsmedels- och bioekonomiområdena liksom landsbygd och regional utveckling. De specifika insatserna kommer att framgå av forsknings- och innovationspropositionen som läggs i höst. I propositionen kommer regeringen bl.a. att presentera satsningar på forskning och innovation för att möta upp samhällets utmaningar.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.