Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkta resurser för korttidsarbete

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Tillväxtverkets förvaltningsresurser för korttidsarbete ökas med 7 miljoner kronor. Detta då myndigheten, under 2021 bedöms behöva genomföra mer arbete kopplat till administration och kontroll än tidigare beräknat. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Med anledning av beräknade ökade volymer inom korttidsarbete under 2021 förstärks Tillväxtverket med 7 miljoner kronor. Förstärkningen avser att finansiera myndighetens arbete med administration och kontroll av stödet. Regeringen har sedan tidigare i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset aviserat att 8 miljoner kronor kommer tillföras i förvaltningsmedel för detta ändamål 2021. Sammanlagt uppgår det totala beloppet för administration och kontroll av stöd vid korttidsarbete till 15 miljoner kronor för 2021.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00