Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram under övergångsperioden

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram. Tillskottet är 3050 miljoner kronor 2021 och 3198 miljoner kronor 2022. Tillsammans med tidigare aviserade satsningar innebär detta ett landsbygdsprogram om sammanlagt cirka 5,2 miljarder kronor per år under övergångsperioden 2021–2022 innan EU:s nya jordbrukspolitik träder i kraft 2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget om 5 198 miljoner kronor per år under övergångsperioden innebär att regeringen fullt ut kompenserar genom en ökad nationell medfinansiering för den minskning av EU-medel som Europeiska rådets slutsatser i juli 2020 innebär.

I budgetpropositionen för 2021 tillförs den nationella medfinansieringen 2106 miljoner kronor för 2021, och 2246 miljoner kronor för 2022. Sammanlagt innebär det för år 2021 på anslag 1:17 (nationell medfinansiering) 3180 miljoner kronor och 2018 miljoner kronor på anslag 1:18 (EU-finansiering). Satsningen innebär sammantaget ett landsbygdsprogram om 5 198 miljoner kronor per förlängningsår. Till detta tillkommer övrigt offentligt stöd från regioner och kommuner.

Stöden i landsbygdsprogrammet bidrar till prioriterade mål inom miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk samt landsbygdernas utveckling.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabelle Purits
Pressekreterare hos Centerpartiets partiledare Annie Lööf
Mobil 070-237 36 70

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.