Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fortsatt satsning för att stärka alla elevers läsförmåga

Publicerad

Att skolan rustar alla elever med en god läsförståelse är avgörande för att barn och unga ska klara sina studier och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 25 miljoner kronor ska avsättas årligen fram till och med 2023 för att främja alla elevers läsförmåga. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information kan inte överskattas. Språket är nyckeln till all annan kunskap. Ska kunskapsresultaten fortsätta att öka behöver vi fortsätta satsa på varje årskull svenska elevers läs- och skrivförmåga. Att satsa på läsning är helt enkelt att satsa på framtiden.

Alla som växer upp i Sverige ska få möjlighet att utveckla en grundläggande läsförmåga – det är en demokratisk rättighet. Det finns i dag stora skillnader mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse, skillnader främst relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund. Därför föreslås 25 miljoner kronor avsättas årligen fram till och med 2023 för att främja alla elevers läsförmåga.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg