Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fortsatta insatser för att öka yrkesutbildningens attraktivitet

Publicerad

För att bidra till WorldSkills Swedens arbete och stimulera fler att bli yrkeslärare föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 15 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022 för att delfinansiera verksamheten. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten. Utöver dessa parter medverkar branschorganisationer, yrkesnämnder, skolor och företag. Organisationen genomför olika insatser för att stärka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft och för att locka fler yrkesverksamma att bli yrkeslärare. WorldSkills Sweden genomför bland annat kampanjer och informationsinsatser med stöd av olika branschorganisationer och organiserar Yrkes-SM och svensk deltagande i internationella yrkestävlingar. Regeringen ser positivt på WorldSkills Sweden och vill även fortsatt delfinansiera verksamheten under 2021 och 2022.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg