Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin till Berlin för informellt miljöministermöte

Publicerad

Den 30 september och 1 oktober möts EU:s miljö- och klimatministrar i Berlin för ett informellt EU-miljöministermöte för att diskutera kopplingen mellan coronapandemin och biologisk mångfald, EU:s klimatmål till 2030 och EU:s bidrag för att genomföra Parisavtalet.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin besöker Berlin den 30 september till 1 oktober för att delta i det informella ministermötet för miljö- och klimatfrågor. Mötet är det första fysiska mötet för miljö- och klimatministrarna sedan coronapandemin bröt ut.

Vid mötet kommer miljö- och klimatministrarna att ges en första chans att diskutera innehållet i den klimatplan som EU-kommissionen presenterade den 17 september. Sverige kommer då att framhålla att EU så snart som möjligt behöver anta ett skärpt utsläppsmål till 2030 om minst -55 procent, jämfört med 1990.

Ministrarna kommer även diskutera kopplingarna mellan biologisk mångfald och hälsa, inte minst i ljuset av coronapandemin och den gröna återhämtningen under och efter krisen.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00