Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och satsning mot felaktiga utbetalningar och fusk inom a-kassan

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor från och med 2022 för ökad jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och att 30 miljoner kronor tillförs till arbetet med att stoppa felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det är centralt att fler personer kommer in på arbetsmarknaden och blir självförsörjande. Regeringen föreslår därför i budgeten för 2021 en utökning av jobbstimulansens särskilda beräknings­regel vid försörjningsstöd.

Endast 50 procent av arbetsin­komsten ska påverka bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Syftet med förändringen att det ska bli mer lönsamt för biståndsmottagare att ta tillfälliga jobb och utöka sin arbetstid genom att minska marginal­effekterna vid arbete. Den särskilda beräkningsregeln gäller i 24 månader.

Förändringen i beräkningen av jobb­stimu­lansen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Reformeringen av ekonomiskt bistånd beräknas till 100 miljoner kronor från och med 2022. Regeringen föreslår att medel för detta avsätts i budgeten för kommande år. Kommunerna kommer att kompenseras i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

En statlig utredning tillsätts i syfte att undersöka möjligheterna att öka drivkraft till arbete i försörjningsstödet och belysa möjligheter att göra försörjningsstödet beskattningsbart för att minska marginaleffekterna. Förslaget planeras träda i kraft under 2021.

Satsning mot felaktiga utbetalningar inom a-kassan

Förutsättningarna för att effektivt kunna motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott behöver förstärkas. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det ska tillföras resurser till Arbetsförmedlingen och a-kassorna under åren 2021–2023 för att, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och en nyinrättad funktion på Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom ges Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka sitt kontrollarbete när det gäller de sökandes sökaktiviteter och rapportering till arbetslöshetskassorna. Risken att få en sanktion i form av indragen ersättning stärker drivkraften till ökat jobbsökande.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF har beräknat kostnaden för felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Kostnaderna uppgår i det lägsta scenariot till mellan 261 till 553 miljoner kronor under ett år och orsakas till största delen av Arbetsförmedlingens bristande kontrollarbete.

Regeringen föreslår att det ska tillföras 25 miljoner kronor under 2021. Av dessa föreslås 15 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen och 10 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna. Regeringen föreslår även att IAF ska tillföras 5 miljoner kronor årligen för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom välfärdssystemen.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström
Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström