Innehållet publicerades under perioden

-

Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Justerad beräkning av bilförmån

Publicerad

Den schablon som används i dag för att beräkna värdet av bilförmån bör justeras för att bättre spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget, som är en del av den gröna skatteväxlingen, aviseras i den kommande höstbudgeten och är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förmån av fri eller delvis fri bil beräknas på ett visst schabloniserat sätt. Avsikten är att förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil, exklusive drivmedel. I dag resulterar dock schablonberäkningen för bilförmån i ett förmånsvärde som för de allra flesta bilmodeller klart understiger marknadsvärdet. Detta innebär att skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster. Det innebär likaså ett skattemässigt gynnande av bilförmån i förhållande till kontant lön. Schablonberäkningen för bilförmån bör därför justeras.

Förslaget innebär att två delbelopp i beräkningsschablonen – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras. Däremot föreslås inte någon ändring i den nedsättning som innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar vid beräkningen ska sättas ned till nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil. Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten 2020, då Finansdepartementet kommer remittera en promemoria.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00