Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Klimatrådgivningen stärks och når ut till fler

Publicerad

Regeringen föreslår en förlängning av stödet till den kommunala energi- och klimatrådgivningen med 120 miljoner kronor per år genom en permanent satsning. Ett särskilt uppdrag kommer att ges till Energimyndigheten för att stödja utvecklingen av rådgivning på andra språk än svenska. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den kommunala energi- och klimatrådgivning har funnits i 30 år och fyller en viktig funktion, då den tillhandahåller oberoende rådgivning till hushåll, organisationer och mindre företag om frågor som rör åtgärder för och investeringar i energieffektivisering, förnybar energi och minskad klimatpåverkan utifrån lokala förutsättningar.

Regeringen föreslår nu i budgetpropositionen 2021 en förlängning av det statliga stödet genom en permanent satsning på 120 miljoner kronor från och med 2021. Regeringen föreslår också att Energimyndigheten får i uppdrag att stödja utvecklingen av rådgivning på andra språk än svenska.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen bidrar till att uppfylla krav om rådgivning till konsumenter enligt EU:s direktiv om energieffektivisering, byggnaders energiprestanda samt förnybar energi.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00