Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommundelegation för tillfälligt stöd till vissa kommuner och regioner

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medel avsätts för att ett tillfälligt stöd ska kunna utgå till vissa enskilda kommuner och regioner och att en kommundelegation inrättas för att hantera detta. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Samtliga kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Generella statsbidrag är utgångspunkten i den ekonomiska styrningen av kommunsektorn då de möjliggör anpassning efter lokala och regionala behov. Det finns dock kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. Regeringen anser därför att det kan finnas skäl att stödja vissa enskilda kommuner eller regioner.

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att ett tillfälligt ekonomiskt stöd ska utgå till vissa kommuner och regioner och att en delegation ska inrättas för att hantera detta. Stödet ges för att främja åtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

För detta ändamål föreslår regeringen att 250 miljoner kronor avsätts för 2021. Regeringen beräknar också att 250 miljoner kronor per år avsätts för åren 2022–2024. Totalt innehåller satsningen därmed en miljard kronor.

 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.