Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kompetensinsatser vid korttidsarbete

Publicerad

Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kompetensinsatser. Syftet är att stärka arbetsgivares och arbetstagares möjligheter att använda tiden som frigörs under korttidsarbetet till att synliggöra eller höja kompetensnivån hos individen och företaget. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Från 1 januari 2021 ska arbetsgivare kunna få ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete. Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska ha möjlighet att få ersättning för 60 procent av kostnaderna, upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.

Det kan exempelvis röra sig om ersättning för att en arbetstagare ska utveckla spetskompetens inom sitt område, till exempel teknik eller medicin. Det skulle kunna gälla fördjupning i ett viktigt digitalt verktyg eller att företaget köper in en kortare uppdragsutbildning från anordnare inom antingen det formella utbildningssystemet eller från utbildningsföretag. Det kan också handla om att validera befintlig kompetens genom exempelvis branschvalidering.

Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor avsätts för 2021. Därefter beräknas 15 miljoner kronor för 2022 och 2023. Anslaget fylls på utifrån prognoser och kan komma att justeras efter behov.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00