Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Konkurrensverket utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Publicerad

För att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en satsning på 8 miljoner kronor 2021 och därefter 11 miljoner kronor årligen. Satsningen går till att inrätta en funktion hos Konkurrensverket som ska säkerställa tillsynen av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Europaparlamentet och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (UTP-direktivet) syftar till att stärka de svagaste aktörerna i livsmedelskedjan. Anledningen är att leverantörskedjan är sårbar för otillbörliga handelsmetoder på grund av en stark obalans mellan små och stora parter. Enligt direktivet ska medlemsstaterna utse en eller flera tillsynsmyndigheter som på nationell nivå ska verkställa de förbud som fastställs i direktivet. Regeringen anser att Konkurrensverket är bäst lämpad för uppgiften och föreslår därför denna satsning i budgetpropositionen för 2021

Regeringen vill stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom livsmedelskedjan och regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan är ett steg på vägen och kan bidra till att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.