Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern till Uppsala för kunskapsseminarium om tillgång till biomassa från skogen

Publicerad

På landsbygdsministerns initiativ och inom ramen för nationella skogsprogrammet arrangeras tisdagen den 29 september ett kunskapsseminarium. Temat för seminariet är ”Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi”. Arrangemanget är det andra av skogsprogrammets fyra kunskapsseminarier under 2020 som arrangeras av Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen.

Tid:

Mötet sker digitalt. Journalister är välkomna att delta under stora delar av programmet. För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Sara Khatemi.

– Jag är väldigt glad över att vi nu fortsätter skogsprogrammets dialogprocess med detta kunskapsseminarium med fokus på tillgången på biomassa från skogen. Jag har stora förhoppningar om att vi med kunskap och klokhet tillsammans ska hitta en hållbar väg framåt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Skogen är lösningen på många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle, klimatanpassningen och ett aktivt hållbart brukande av våra skogar måste det nationella skogsprogrammet och skogspolitiken utvecklas. Med ett brett deltagande från skogens olika intressenter syftar skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån tematiska områden.

Att nationella skogsprogrammet ska utvecklas är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna. I januariavtalet framgår att skogsprogrammet ska utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Efter seminariet åker landsbygdsministern vidare och träffar skogsägare i Knivsta samt företrädare för skogsägarföreningen Mellanskog. Statsrådet kommer där att lyssna in och föra samtal om granbarkborresituationen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit en permanent satsning på 60 miljoner kronor till SLU och Skogsstyrelsen i syfte att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador.

Presskontakt

Sara Khatemi
tf pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Cecilia Spansk
Kommunikatör Skogsstyrelsen
Telefon 0270-42 98 11
e-post till Cecilia Spansk

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.