Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lärare ska lära sig mer om adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter

Publicerad

Skolan behöver bli bättre på att möta barn och elever med adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter. Nu inför regeringen nya examensmål i lärarutbildningarna för att säkerställa att studenterna får kompetens om detta på utbildningarna. Beslutet är en del i arbetet med att reformera lärarutbildningen i enlighet med en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En rad rapporter har visat på behovet av ökad kompetens i skolan i fråga om neuropsykiatriska svårigheter och det råder bred enighet om att förskollärare och lärare bör få mer kompetens om detta. I syfte att säkerställa studenternas kompetens på området inför regeringen nu förändrade krav på förskollärar- och lärarutbildningarna. Det nya examensmålet innebär att studenten ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter.

De nya examensmålen träder i kraft den 1 januari 2021 och börjar tillämpas i utbildningar som startar höstterminen 2021.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg