Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lärdomar av det nya coronaviruset för en mer robust livsmedelsförsörjning under kris och krig

Publicerad

Som ett led i arbetet med att stärka beredskapen inför kriser och ytterst krig har regeringen beslutat att ge Livsmedelsverket och Jordbruksverket i uppdrag att redogöra för de lärdomar som utbrottet av det nya coronaviruset gett vad gäller livsmedelsförsörjningen.

– Utan mat slutar samhället att fungera. Det är därför helt avgörande att produktion, handel och transporter av livsmedel fortsätter att fungera väl även under allvarligare samhällsstörningar, kriser och i värsta fall krig, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Myndigheterna ska tillsammans analysera de erfarenheter som gjorts under den pågående pandemin och lämna förslag till åtgärder och arbetsformer som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning under kriser och vid höjd beredskap och då ytterst krig.

– Den pågående pandemin har medfört utmaningar för hela samhället och vi har nu en möjlighet att lära oss av de erfarenheter som vi har fått och använda dem i det fortsatta arbetet med att stärka den svenska beredskapen inför framtida utmaningar, säger Jennie Nilsson.

Myndigheternas analys ska fokusera på förhållandena inom livsmedelskedjan men även beröra andra förhållanden som påverkar eller riskerar att påverka livsmedelsförsörjningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 mars 2021.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00