Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Medel för genomförande av havs- och fiskeriprogrammet

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 30 miljoner kronor avsätts årligen för att genomföra havs-och fiskeriprogrammet under perioden 2021–2027. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under 2021 kommer ett nytt nationellt havs- och fiskeriprogram för perioden 2021–2027 utformas och träda ikraft. Regeringens övergripande prioriteringar och mål för det svenska programmet är att understödja genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och dess långsiktiga mål om ett hållbart fiske och vattenbruk samt relaterade miljömål och delar av EU:s integrerade havspolitik. Programmet ska även understödja återhämtningen av de delar av fiskenäringarna som drabbats av den pågående pandemin. Det ska också bidra till att uppfylla livsmedelsstrategins och landsbygdspolitikens mål.

Regeringen föreslår därför att medel avsätts i statsbudgeten för att genomföra havs-och fiskeriprogrammet under perioden 2021–2027.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.