Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Möjligt för vissa myndigheter att behandla känsliga personuppgifter i testmiljö

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag som ska göra det möjligt för Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna att bland annat kunna pröva och utveckla ny teknik för kontroll av biometriska uppgifter, som till exempel teknik för ansiktsigenkänning.

EU-lagstiftning som rör utlänningars inresa, utresa och vistelse i medlems-staterna innehåller i flera fall bestämmelser som möjliggör eller kräver behandling av känsliga personuppgifter, till exempel ansiktsbilder och fingeravtryck i samband med gränskontroll. Det är viktigt att säkerställa att den programvara och teknik som ska användas för sådana kontroller är tillförlitlig innan den tas i skarp drift.

Prop. 2020/21:5 Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen

Utlänningsdatalagens nuvarande utformning innebär att det är förbjudet för Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet. I nuläget saknas alltså rättsligt stöd för att utveckla och testa teknik som kan vara nödvändig för att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser.

Regeringens förslag innebär att det nuvarande förbudet i utlänningsdatalagen mot att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet tas bort. Det betyder att Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna, om det är absolut nödvändigt, kan få behandla känsliga personuppgifter för att till exempel kontrollera att befintliga it-system fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt samt pröva och utveckla ny teknik för att kunna delta i det internationella samarbetet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00