Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny förordning ska göra skolenhetsregistret tillgängligt igen

Publicerad

På grund av ett ändrat rättsläge när det gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskilda huvudmäns ekonomiska förhållanden har Skolverket stängt ned sitt skolenhetsregister med uppgifter om vilka skolor som finns i Sverige. Det finns därför ett akut behov av att göra det möjligt att fortsätta samla in uppgifter och behandla dem i skolenhetsregistret. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås en ny förordning om skolenhetsregister.

– Sedan den 1 september saknas tillgång till information om vilka skolor som finns i landet, då Statistiska centralbyrån (SCB) numera bedömer att uppgifter om fristående skolor är sekretessbelagda. Detta måste åtgärdas så fort som möjligt och vi föreslår därför att en ny förordning som reglerar skolenhetsregistret ska träda i kraft redan i oktober, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolverket har i en skrivelse till regeringen begärt att skolenhetsregistret ska regleras av en ny förordning och framfört att uppgifterna som används till registret behöver samlas in på ett sätt som gör att uppgifterna inte omfattas av sekretess utan kan göras tillgängliga.

Förslaget i promemorian innebär att uppgifter om vilka skolor som finns, var de ligger, kontaktuppgifter med mera åter blir tillgängliga via Skolverkets webbplats. Det innebär att alla verksamheter som är beroende av dessa uppgifter, exempelvis Skolverkets system för distribution av nationella prov och Skolinspektionen när det gäller planering och urval av skolenheter för tillsyn, åter kommer att ha tillgång till uppgifterna. Förslaget innebär inga ändringar jämfört med tidigare när det gäller vilka uppgifter som samlas in och hur de publiceras och uppgiftslämnarbördan för kommuner och enskilda huvudmän påverkas inte heller.

Förordningen löser inte övriga problem som det ändrade rättsläget har skapat, exempelvis frågan om tillgång till sådan statistik som behövs för att stat och kommuner ska kunna fördela resurser. Arbete pågår inom Regeringskansliet för att lösa detta utifrån de förslag som Skolverket och SCB nyligen redovisade till regeringen.

Förordningen föreslås träda i kraft den 23 oktober 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg