Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Regeringen

Ny överdirektör vid Försvarets materielverk

Publicerad

Regeringen utsåg den 3 september Eva Hagwall till överdirektör vid Försvarets materielverk.

Departementsrådet Eva Hagwall arbetar i dag som enhetschef vid Finansdepartementets budgetavdelning.

Hon har dessförinnan haft flera befattningar inom Finansdepartementet och bland annat arbetat med budgetfrågor kopplade till verksamhetsområden som försvar och samhällets krisberedskap. Eva Hagwall har även varit sakkunnig i Försvarsberedningen under perioden 2013–2014 samt tidigare arbetat vid Riksrevisionsverket.

Eva Hagwall är född 1975 och har en magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Hon tillträder befattningen den 1 oktober 2020.