Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt avdragsförbud ska försvåra skatteplanering

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ska motverka skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. De nya reglerna innebär att det införs ett avdragsförbud för ränteutgifter avseende skulder till företag i vissa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

EU:s arbete mot skatteplanering och skadlig skattekonkurrens har pågått under lång tid. Bland annat finns en särskild uppförandekodgrupp för företagsbeskattning som granskar att nya skatteåtgärder i unionens medlemsstater inte är skadliga. Inom ramen för gruppens arbete har även en förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet tagits fram. För att förmå jurisdiktioner som är med på den förteckningen att uppfylla och följa relevanta internationella standarder har även motåtgärder på skatteområdet tagits fram.

De motåtgärder regeringen nu föreslår ska gälla i Sverige, är ett avdragsförbud för ränteutgifter som betalas till icke samarbetsvilliga jurisdiktioner upptagna på EU:s förteckning och att tillämpningen av de så kallade CFC-reglerna säkerställs i vissa fall i fråga om dessa jurisdiktioner. Det nya avdragsförbudet kommer innebära att ett företag inte får dra av interna eller externa ränteutgifter avseende en skuld till ett företag som hör hemma i en sådan listad jurisdiktion. Förbudet gäller oavsett om skulden är till ett företag i intressegemenskapen eller till en extern part.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

 

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.