Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om högst 1 400 miljoner kronor till Green Cargo

Publicerad

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 1 400 miljoner kronor till Green Cargo AB. Med kapitaltillskottet ges Green Cargo förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva godstransporter på järnväg. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Green Cargo är den enskilt största järnvägsoperatören för godstransportörer i Sverige och en viktig del av svenskt näringsliv. Över 95% av Green Cargos transportarbete sker med eldrivna tåg där klimatpåverkan, i jämförelse med andra trafikslag, är mycket låg. Green Cargo har en viktig funktion att fylla för att säkerställa fortsatt god tillgänglighet av godstransport på järnväg i hela landet. Bolaget kör 400 godståg varje dygn i Sverige vilket motsvarar runt 9 000 lastbilstransporter dagligen på vägnätet. Green Cargo har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvårats av den pågående pandemin.

Regeringen bedömer att kapitaltillskottet är av vikt för att nödvändiga investeringar ska kunna genomföras och säkra långsiktig stabilitet och lönsamhet i Green Cargo. Kapitaltillskottet ges mot bakgrund av den miljökompensation för godstransporter på järnväg som samtidigt föreslås för riksdagen. Genom miljökompensationen stärks järnvägens konkurrenskraft genom att godsoperatörerna tillförs 400 miljoner kronor per år under perioden 2021 till 2025 genom en förlängd och vidareutvecklad miljökompensation.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.