Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förlänger utredningen om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förlänga den utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen. Regeringens beslut innebär att utredningstiden förlängs från sista september 2020 till sista februari 2021.

Kristina Alsér, ordförande i Tillväxtverket och tidigare landshövding i Kronobergs län är särskild utredare.

Utredaren ska självständigt analysera och identifiera vilka regelverk som orsakar mest krångel och kostnader för småföretag, och föreslå förenklingar av dem. Utredaren ska också se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft och ge förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

Utredningen tar sin utgångspunkt i regeringens förenklingspolitiska målsättningar och är en del en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi