Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar medel för medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 anslår regeringen 150 miljoner kronor 2021 för att medfinansiera EU:s satsning på klimatomställning genom Fonden för en rättvis omställning (JTF) för programperioden 2021–2027. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Medlen ska göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen till en klimatneutral ekonomi. Satsningen är en viktig del för EU:s gemensamma ambition att uppnå klimatneutralitet till 2050.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00