Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen

Publicerad

Regeringen föreslår en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Coronapandemins ekonomiska konsekvenser drabbar ungdomar hårt. Att unga känner sig delaktiga i samhället och känner att de har en meningsfull fritid är särskilt viktigt i en tid där oron för framtiden är stor.

Barn- och ungdomsorganisationer spelar en stor roll för många ungas tro på sig själva, på framtiden och på samhället. Regeringen vill stärka samhället genom att stärka ungas roll i det. Att unga i hela landet har möjlighet att organisera sig och få inflytande i demokratin är kärnan i regeringens ungdomspolitik. Statsbidraget är ett viktigt verktyg för att åstadkomma det. Därför tillförs statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna extra medel inte bara för 2020 utan även 2021–2022.

Medlen kommer att fördelas som organisationsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.