Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner kronor på upprustningen av Göta kanal

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på ytterligare 80 miljoner kronor för upprustningen av det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverket Göta kanal. Utöver detta fördubblas också det årliga underhållsanslaget och blir totalt 40 miljoner kronor per år. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Renoveringsprojektet innebär att det kulturhistoriska byggnadsverket rustas upp och bevaras samt att turistattraktionen med mer än tre miljoner besökare årligen vidmakthålls. Det kulturella, historiska och arkitektoniska kulturarvet som Göta kanal utgör ska rustas upp och bevaras för framtiden och skapa förutsättningar för hållbar turism och friluftsliv.

Svenska staten har, under de fem år projektet pågått, investerat över 500 miljoner kronor för att anpassa Göta kanal till de krav på säkerhet som bland annat en ny dammsäkerhetslag från 2014 ställer.

Göta kanal är ett viktigt semestermål för väldigt många människor och spelar en betydande roll för hela turistnäringen i Sverige. För regeringen är det viktigt att ge möjlighet att fortsätta den satsning som påbörjats.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.