Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stärker konsumentskyddet på inlåningsmarknaden

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag om skärpta regler för inlåningsverksamhet. Förslaget syftar till att stärka skyddet på inlåningsmarknaden så att sparare inte förlorar sina insättningar.

Inlåningsverksamhet ska som huvudregel drivas av banker. På banker ställs höga krav och de står under löpande tillsyn av Finansinspektionen. Om en bank går i konkurs omfattas insättningar upp till 950 000 kr av en statlig insättningsgaranti för att kunderna inte ska bli av med sina pengar. Även s.k. inlåningsföretag får ta emot inlåning från konsumenter men till skillnad från banker är kraven på dessa företag lägre och de står inte under Finansinspektionens tillsyn. Insättningar i inlåningsföretag omfattas därför inte av insättningsgarantin.

Den nuvarande ordningen innebär att inlåningsföretag kan locka konsumenter med hög ränta på sparmedel men de omfattas alltså inte av den statliga insättningsgarantin. Det har på senare tid förekommit flera uppmärksammade konkurser i inlåningsföretag där många sparare förlorat sitt sparkapital.

- Inlåningsföretag kan för en konsument framstå som trygga men om företaget försätts i konkurs står konsumenterna helt utan skydd från insättningsgarantin. Nu stärker vi konsumentskyddet på inlåningsmarknaden och minskar risken för sparare att förlora sina insättningar säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Med förslaget som regeringen nu lägger fram måste företag som vill fortsätta att driva inlåningsverksamhet i stället ansöka om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse. Inlåningsverksamhet inom ramen för traditionell konsument- och bostadskooperationerna har en lång tradition i Sverige. Den riktar sig till medlemmar och bidrar till att förse den kooperativa verksamheten med kapital. Dessa ekonomiska föreningar får därför fortsätta att driva sin inlåningsverksamhet.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.