Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen tar emot uppdrag om åtgärder mot svarta körskolor och fusk vid körkortsprov

Publicerad

Regeringen gav i september 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder mot svarta körskolor och fusk vid förarprov. Syftet med uppdraget var att stävja fusk och att motverka att människor blir lurade på den utbildning som behövs för att bli säkra förare. Nu har Transportstyrelsen överlämnat rapporten till regeringen.

- Illegala trafikskolor lurar människor på pengar och den utbildning som krävs för att bli goda förare. Svarta körskolor utmanar också trafiksäkerheten på våra vägar och konkurrerar ut laglig körskoleverksamhet. Därför gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för att få stopp på fusket. Jag har nu tagit emot Transportstyrelsens redovisning och ser fram emot att gå igenom förslagen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Transportstyrelsen har lämnat 14 förslag som avser att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning, samt fusk vid prov för förarbehörigheter eller yrkesbehörigheter på väg. Transportstyrelsen har i rapporten lagt fram författningsförslag samt konsekvensbeskrivningar av förslagen. Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

Rapporten och förslagen kommer nu att beredas av regeringskansliet.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm