Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut om högskoleprovet

Publicerad

Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning man helst önskar, och nu ger regeringen ytterligare förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, om det behövs av smittskyddsskäl, innebär att Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle får besluta om ytterligare begränsningar av antalet deltagare i högskoleprovet.

Sedan tidigare har UHR getts möjlighet att begränsa provdeltagarna enbart till de utan giltigt provresultat. Nu får myndigheten även besluta om ytterligare begränsningar av antalet provdeltagare om det behövs för att provet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt och beslutet baseras på objektiva grunder.

– I dag har regeringen fattat beslut som möjliggör för UHR att av smittskyddsskäl ytterligare begränsa antalet deltagare vid högskoleprovet. Nu får jobbet fortgå hos ansvarig myndighet och den nationella provsamordnaren för att säkerställa att vi får ett smittskyddssäkert prov på plats i höst, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Tidigare har regeringen beslutat om en rad åtgärder för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Giltighetstiden för provresultat har förlängts, UHR har fått i uppdrag att ta fram fler prov och UHR har getts möjlighet att begränsa provdeltagarna enbart till de utan giltigt provresultat.

För frågor som rör högskoleprovets genomförande kontakta Universitets- och högskolerådet via www.uhr.se eller den nationella provsamordnaren Peter Honeth, 070-511 41 88.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Genvägar