Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringsbeslut om ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd (OCHA) 2020–2022

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd (OCHA) för perioden 2020–2022.

Ladda ner:

OCHA är en nyckelpartner för regeringen för att uppnå målet inom det humanitära biståndet att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. OCHA:s roll är att samordna humanitära aktörer och genomför inte några egna humanitära insatser i fält.

- Med nya och växande humanitära katastrofer i världen är en behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons livsavgörande. Varje krona och varje minut räknas, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

- OCHA har en unik roll för att samordna humanitärt bistånd, vilket har visat sig helt avgörande i de globala insatserna mot covid-19, fortsätter Peter Eriksson.

Under strategiperioden kommer Sverige att verka för att OCHA:s samordning av det humanitära biståndet stärks. Sverige ska också verka för att OCHA:s arbete med policyutveckling, övergripande ökad humanitär finansiering, påverkansarbete och jämställdhet inkluderas i den humanitära responsen.

Sverige är största givare till OCHA tillsammans med dess fond för katastrofinsatser (Central Emergency Response Fund, CERF) och humanitära landfonder (Country Based Pool Funds, CBPF) med närmare 1,5 miljard svenska kronor per år.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.