Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Riktade medel till fast läkarkontakt och ökade resurser till primärvården

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att stödet till primärvården utökas samt att medel riktas för arbetet med att säkra en fast läkarkontakt. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill främja utvecklingen av primärvården ytterligare och föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att medlen för den pågående primärvårdssatsningen utökas med 300 miljoner kronor 2021. Motsvarande belopp beräknas även för 2022.

Det innebär att satsningen totalt uppgår till cirka 3,3 miljarder kronor för 2021 och 2022. Medlen ska bland annat användas för att bidra till att primärvården finns tillgänglig i hela landet, inklusive på landsbygden samt i socioekonomiskt utsatta områden, till exempel genom stärkt kompetensförsörjning. Vidare kan medlen också användas till bland annat utvecklade, behovsstyrda digitala tjänster och ett ökat samspel mellan digital och fysisk vård.

Regeringen föreslår dessutom att 200 miljoner kronor av satsningen öronmärks för arbetet med att säkerställa en namngiven fast läkarkontakt i primärvården för alla som vill ha det. En fast läkarkontakt bidrar till ökad kontinuitet, högre vårdkvalitet och större trygghet för patienterna.

Fakta

Primärvården innefattar bland annat vårdcentraler, hälsocentraler, barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg, hemsjukvård och i LSS-verksamheter.

I januariavtalet framgår bland annat att primärvården ska reformeras, och att rätten till fast läkarkontakt ska säkras. I maj 2020 lade regeringen en första primärvårdsproposition för mandatperioden, Inriktning för en god och nära vård – en primärvårdsreform. Fler propositioner planeras.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström