Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning på landsbygden - strukturrationalisering genom omarrondering i Dalarnas län

Publicerad

I Dalarna är en halv miljon hektar produktiv skogsmark kraftigt ägosplittrad. För att öka takten i omarronderingen föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en förstärkning på 10 miljoner kr för 2021 och därefter 20 miljoner kr årligen. För att kompensera för Jordfondens successivt minskande köpkraft avser regeringen återinvestera vinster vid försäljning av fastigheter i fonden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För att främja utvecklingen på landsbygden genomförs en satsning på att stärka arbetet med omarrondering av skogsskiften. Omarronderingsområden kan beskrivas som mark bestående av kilometerlånga skiften på 25–100 meters bredd med flera ägare. Genom Jordfonden köper staten upp mark för att möjliggöra markbyten och skapa större fastigheter. Omarrondering av mark ger rationella brukningsenheter. Antalet fastighetsägare minskar och ägandet överlåts i högre grad till aktiva brukare. En förbättrad fastighetsstruktur bidrar till att förenkla för företag, ett mer effektivt skogsbruk, att flera nya jobb skapas på orten samtidigt som kunskapen om skogens natur- och kulturmiljövärden ökar. Förslaget är gynnsamt för både klimat och miljö.

Satsningen bidrar till att uppfylla det nationella skogsprogrammet och är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.