Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 3 miljoner kronor tillförs och fördelas lika mellan Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen för att, i samråd med bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För att klara Parisavtalets mål kommer negativa utsläpp behövas på global nivå för att nå 1,5-gradersmålet. I Sverige kan kompletterande åtgärder spela en roll för att nå de svenska etappmålen till 2030, 2040 och 2045 och kommer att vara nödvändiga för att nå negativa utsläpp efter 2045.

En möjlig kompletterande åtgärd är att minska utsläpp eller öka kolsänkor i landskapet. Detta är en viktig anledning till att regeringen, parallellt med detta uppdrag, föreslår en satsning på återvätning av våtmarker. För att effektivisera sådant arbete behövs bättre underlag för att bedöma vilka marker som är lämpligast för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp.

Regeringen avser att återkomma med ett preciserat myndighetsuppdrag.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.