Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatten föreslås tas bort för donerade måltider till anställda

Publicerad

Under den pågående pandemin har det funnits en stor vilja bland allmänheten att donera mat till bland annat sjukvårdspersonal. Enligt nuvarande regler ska den typen av gåvor i vissa fall förmånsbeskattas, men regeringen föreslår nu en lagändring. Förslaget, som i dag lämnas till Lagrådet, aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förmån av fri kost som anställda får på arbetet är i vissa fall skattepliktig enligt dagens regler. Under den pågående pandemin har det inneburit att till exempel sjukvårdspersonal har varit skyldig att betala skatt på måltider som privatpersoner och företag har donerat för att visa sin uppskattning.

Regeringen vill att reglerna ska ändras och lämnar nu ett förslag om skattefrihet för den typen av gåvor till Lagrådet.

Skattefriheten är inte generell, utan måltiden ska ha lämnats utan krav på motprestation och det får inte finnas något samband mellan den som skänker måltiden och arbetsgivaren. Däremot är den inte begränsad till specifikt utpekade yrkeskategorier eller kriser.

Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021. Skattefriheten föreslås gälla permanent och retroaktivt från och med mars 2020. Den offentligfinansiella effekten har beräknats till 22,6 miljoner kronor för 2020 och därefter 3 miljoner kronor årligen.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.