Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Snabbspårsutbildningar vid SLU för livsmedelsinspektörer

Publicerad

Den pågående pandemin förändrar arbetsmarknaden i Sverige och ställer krav på flexibilitet och omställning. I denna omställningsfas finns det behov av utbildning för karriärbytare. I budgetpropositionen för 2021 föreslår därför regeringen att 10 miljoner kronor avsätts för att ge snabbspårsutbildningar vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för bland annat livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Antalet sökande generellt till högskolan är rekordhögt. Då behövs ökade möjligheter till utbildning för att ge Sverige en omstart efter pandemin som haft allvarliga effekter på arbetsmarknaden. Den som blir arbetslös ska få chans till utbildning, omställning och snabbt kunna börja jobba igen.

Med satsningen drar regeringen nytta av SLU:s kapacitet för utbildning inriktad på omställning till ett hållbart samhälle i en föränderlig värld. SLU utbildar för en rad nyckelkompetenser som behövs i de gröna näringarna och för att mildra effekterna av pandemin, till exempel trygga den viktiga livsmedelsförsörjningen. En brist på dessa nyckelkompetenser har ibland hämmat utvecklingen i hela förädlingskedjan. Det är viktigt att snabbt kunna vidareutveckla den kompetens som finns i samhället så att den kan utnyttjas inom de bristyrken som finns.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00