Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt rehabiliteringsprocess vid långvariga komplikationer efter covid-19

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för kommuners och regioners rehabiliteringsinsatser för att upptäcka, bedöma och behandla personer som lider av långvariga komplikationer efter genomgången infektion i covid-19. Det beslutade regeringen i går.

– Kognitiv funktionsnedsättning, långvarig smärta och posttraumatiskt stressyndrom kan troligen uppstå bland individer som drabbats av en svår covid-19-infektion. Det är viktigt att anpassa rehabiliteringen utifrån rådande kunskapsläge och nå ut med tydlig information kring detta till Sveriges regioner och kommuner, säger socialminister Lena Hallengren.

I dagsläget bedömer infektionsspecialister att två av tre patienter behöver rehabilitering efter svår covid-19 med slutenvårdinläggning. Bedömning av rehabiliteringsbehovet behöver göras gemensamt av flera yrkeskategorier (läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator med flera) och inkludera bedömning av kognition samt aktivitets- och fysikbedömning. Rehabilitering kan även behövas för covid-19-patienter som inte varit i slutenvård.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2021. Delredovisningar ska lämnas senast den 30 november 2020 respektive den 31 maj 2021.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter