Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkta resurser för effektutvärderingar hos Tillväxtanalys

Publicerad

Oberoende effektutvärderingar av insatser till företagande och innovation är nödvändiga för att granska insatsernas effektivitet och bidrar därigenom till lärandet. För att Tillväxtanalys ska kunna stärka upp sitt arbete med effektutvärderingar föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att myndigheten tillförs 2 miljoner kronor 2021, 3 miljoner kronor 2022 och 4 miljoner kronor 2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har till uppgift att utveckla och tillhandahålla kvalificerade kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken, genom att genomföra, främja och stödja framtagandet av utvärderingar och analyser. Utvärderingarna är nödvändiga för att säkerställa största möjliga samhällsnytta i förhållande till målen för insatser för företagande och innovation, och ett led i regeringens arbete med att förbättra förutsättningarna för utvärderingar.

Pengarna i regeringens föreslagna satsning kommer att användas till fler effektutvärderingar men även bidra till Tillväxtanalys långsiktiga mål att utveckla en heltäckande databas som stöd för utvärdering av offentliga insatser inom tillväxtpolitiken.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00