Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkta resurser för effektutvärderingar hos Tillväxtanalys

Publicerad

Oberoende effektutvärderingar av insatser till företagande och innovation är nödvändiga för att granska insatsernas effektivitet och bidrar därigenom till lärandet. För att Tillväxtanalys ska kunna stärka upp sitt arbete med effektutvärderingar föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att myndigheten tillförs 2 miljoner kronor 2021, 3 miljoner kronor 2022 och 4 miljoner kronor 2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har till uppgift att utveckla och tillhandahålla kvalificerade kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken, genom att genomföra, främja och stödja framtagandet av utvärderingar och analyser. Utvärderingarna är nödvändiga för att säkerställa största möjliga samhällsnytta i förhållande till målen för insatser för företagande och innovation, och ett led i regeringens arbete med att förbättra förutsättningarna för utvärderingar.

Pengarna i regeringens föreslagna satsning kommer att användas till fler effektutvärderingar men även bidra till Tillväxtanalys långsiktiga mål att utveckla en heltäckande databas som stöd för utvärdering av offentliga insatser inom tillväxtpolitiken.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.