Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkta resurser till frivilliga organisationer för deras arbete med anledning av coronakrisen

Publicerad

Regeringen har fattat beslut som innebär att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan fördela ytterligare 3 miljoner kronor till frivilliga organisationer.

Beslutet medför att frivilliga organisationer får sammanlagt 13 miljoner kronor i ersättning för åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera behov med anledning av Covid-19.

Pengarna syftar till att stärka organisationernas förmåga att till exempel samordna inköp av mat och mediciner till personer i vissa riskgrupper eller att bistå med förstärkningsresurser när det till exempel gäller sjukvård eller transporter.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg