Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statens stöd till trossamfund stärks

Publicerad

Regeringen föreslår att stödet till trossamfund ökar med 50 miljoner kronor för 2020 och 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Coronapandemin har gett upphov till ökad verksamhet för många trossamfund, inte minst för att behovet av stöd och samtal har ökat. Samtidigt har pandemin lett till betydande inkomstbortfall för många trossamfund, då en stor del av samfundens intäkter vanligtvis kommer från läger, försäljningar och gåvor som ges vid besök.

Regeringen föreslår därför att statens stöd till trossamfund ökar med 50 miljoner kronor årligen för 2020 och 2021.

Medlen fördelas lika mellan de statsbidragsberättigade trossamfunden och Svenska kyrkan.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00