Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Större möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om större möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse.

– Personer som har ekonomiska möjligheter att betala sina böter ska också göra det, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:8 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse 

Den nuvarande möjligheten att förvandla böter till fängelse om en person av ”uppenbar tredska” inte betalar sina böter används ytterst sällan. Det visar till exempel statistik från Kronofogdemyndigheten. Vid utgången av 2019 var 76 068 personer restbokförda för bötesskulder. Trots detta har det under de senaste tio åren bara förekommit 1–13 ärenden om bötesförvandling per år.

För att obetalda böter ska kunna förvandlas till fängelse i fler fall föreslår regeringen att kravet på att det ska vara uppenbart att den bötfällde av tredska inte har betalat sina böter ska tas bort. I propositionen föreslås också att det ålderdomliga ordet tredska ska bytas ut mot trots. Böter ska alltså förvandlas till fängelse om de inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den bötfällde.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh