Pressmeddelande från Socialdepartementet

Subventioner av familjehemsplaceringar

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att avsätta 250 miljoner kronor årligen under perioden 2021–2022 och 200 miljoner kronor 2023 för ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner. Medlen ska subventionera kostnaderna för familjehemsplaceringar. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Placering i familjehem är i dag en vanlig placeringsform, och kan bero på exempelvis brister i hemmet eller den unges egna beteende. Förutsättningarna i det enskilda fallet kan variera betydligt, och innefatta allt från små barn utan föräldrar till unga som är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

En placering kan ske både med och utan samtycke från föräldrarna. Gemensamt för de barn och unga som placeras är att de behöver en ny, trygg och stabil boendemiljö. Socialtjänsten behöver därför resurser och kunskap för att kunna utforma och följa upp vården så att placerade barn får sina rättigheter och behov tillgodosedda.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter