Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige invalt i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2020–2024

Publicerad

Sverige har som första nordiska land någonsin valts in i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriellt kulturarv är traditioner, sedvänjor och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk, högtider, musik och berättelser. Sverige är invalt för perioden 2020–2024.

”Jag är väldigt glad att Sverige har fått det här förtroendet. Kulturella traditioner är viktiga både för oss som individer och som samhälle. Det berättar något om såväl vår samtid som vår historia.”, säger kulturminister Amanda Lind.

”En viktig fråga som Sverige kommer arbeta för är civilsamhällets förutsättningar globalt att arbeta med dessa frågor. Deras engagemang är viktigt för att det immateriella kulturarvet ska fortsätta att hållas levande.”, säger Amanda Lind.

Som medlem av kommittén kommer Sverige också att prioritera erfarenhetsutbyte mellan länder, värna om expertkunskap samt främja det immateriella kulturarvets mångfald.

Mer information om Sveriges prioriteringar i kommittén: Sweden’s Candidature for the Intangible Cultural Heritage Committee 2020 på Unescos webbplats

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

Sverige anslöt sig 2011 till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Arbetet med konventionen i Sverige samordnas av Institutet för språk och folkminnen och bygger på engagemang och delaktighet från ideella aktörer, organisationer och kulturarvs- och kunskapsinstitutioner runt om i hela landet.

Kopplat till konventionen finns en representativ lista över mänsklighetens immateriella kulturarv, en lista över hotat immateriellt kulturarv och ett register med goda exempel på hur man kan trygga immateriellt kulturarv. Det är regeringen i varje land som nominerar till listorna och registret.

De länder som skrivit under konventionen håller på nationell nivå en förteckning med exempel på immateriellt kulturarv i landet. Förteckningen i Sverige förs av Institutet för språk och folkminnen och fylls kontinuerligt på med nya exempel efter förslag från utövare, allmänhet och organisationer.

Valet till kommittén skedde vid det åttonde statspartsmötet för konventionen som ägde rum i Paris den 8–10 september.