Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige skickar stödresurser till Grekland

Publicerad

Sverige bistår, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), med stödresurser till Grekland för att hjälpa de migranter som drabbats hårt av bränderna i flyktinglägret Moria på Lesbos.

– Bränderna på Lesbos är en stor humanitär katastrof. Sverige agerar nu snabbt och bistår Grekland med tak över huvudet för upp emot 1000 migranter i en svår situation, säger Mikael Damberg.

Grekland har genom den så kallade civilskyddsmekanismen i EU begärt stöd från övriga länder i EU. MSB, som är Sveriges kontaktpunkt gentemot civilskyddsmekanismen, skickar nu förnödenheter som bland annat tält, filtar, sovsäckar och campingkök till Grekland och de behövande.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.