Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Två miljarder till kollektivtrafiken

Publicerad

Kollektivtrafiken måste fungera även under tider där samhället står under stora påfrestningar. Det är viktigt att trafiken kan möta de behov som finns och köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och smittspridning. Regeringen avsätter därför ytterligare två miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kollektivtrafiken är ett klimatsmart sätt att resa på och helt nödvändig för att nå klimatmålen. En fungerande kollektivtrafik är för många också en förutsättning för att kunna ta sig till jobb och skola. Att exempelvis vård- och omsorgspersonal på ett säkert sätt kan ta sig till sina arbetsplatser under coronapandemin är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Men när resandet minskade till följd av coronapandemin minskade också biljettintäkterna.

Regeringen föreslår därför 2 miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som ersättning för minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av det nya coronaviruset. Stödet bidrar till att kollektivtrafiken kan möta de behov som finns och köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning.  Det är viktigt för att undvika trängsel och smittspridning ombord. Under 2020 har tre miljarder kronor avsatts för samma ändamål.

Trafikverket får uppgiften att pröva ansökningarna om ersättning.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm